مقاله بیس پایان نامه: توسعه ی یک مدل سه قطبی از پذیرش تکنولوژی: دیدگاه پزشکان مبتنی بر بیمارستان در (EHR)

مقاله بیس پایان نامه: توسعه ی یک مدل سه قطبی از پذیرش تکنولوژی: دیدگاه پزشکان مبتنی بر بیمارستان در (EHR)

Development of a tripolar model of technology acceptance: Hospital-based physicians’ perspective on EHR2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 2 =

0