مقاله بیس پایان نامه: تنوع خدمات و رشد شرکت های حرفه ای خدماتی (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: تنوع خدمات و رشد شرکت های حرفه ای خدماتی (۲۰۱۷)

Service diversification and growth of professional service Firms (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × پنج =

0