مقاله بیس پایان نامه: تناسب و تاثیر محیط – فرد بر احساسات کارکنان و عملکردهای خود ارزیابی / نظارت بر امتیاز (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: تناسب و تاثیر محیط – فرد بر احساسات کارکنان و عملکردهای خود ارزیابی / نظارت بر امتیاز (۲۰۱۶)

Person–environment fit and its effects on employees’ emotions and self-rated/supervisor-rated performances (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − سیزده =

0