مقاله بیس پایان نامه: تعیین درجه ی نابی و چابکی در هر نقطه از یک زنجیره ی عرضه (۲۰۱۵)

مقاله بیس پایان نامه: تعیین درجه ی نابی و چابکی در هر نقطه از یک زنجیره ی عرضه (۲۰۱۵)

Quantifying the degree of leanness and agility at any point within a supply chain (2015)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × 1 =

0