مقاله بیس پایان نامه: تجزیه و تحلیل رابطه ی بین عوامل فرسودگی شغلی، متغیر های اجتماعی جمعیتی، محل کار، و رضایت شغلی در میان متخصصان سلامت بخش اورژانس

مقاله بیس پایان نامه: تجزیه و تحلیل رابطه ی بین عوامل فرسودگی شغلی، متغیر های اجتماعی جمعیتی، محل کار، و رضایت شغلی در میان متخصصان سلامت بخش اورژانس

An analysis of the relationship between burnout, socio-demographic and workplace factors and job satisfaction among emergency department health professionals2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − یک =

0