مقاله بیس پایان نامه: تجزیه و تحلیل داده های رسانه های اجتماعی برای بهبود مدیریت زنجیره تامین در صنایع غذایی (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: تجزیه و تحلیل داده های رسانه های اجتماعی برای بهبود مدیریت زنجیره تامین در صنایع غذایی (۲۰۱۷)

Social media data analytics to improve supply chain management in food industries (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + 3 =

0