مقاله بیس پایان نامه: تاثیرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی: مورد صنعت حسابرسی چین (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: تاثیرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی: مورد صنعت حسابرسی چین (۲۰۱۶)

The joint effects of social identity and institutional pressures on audit quality: The case of the Chinese Audit Industry (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 5 =

0