مقاله بیس پایان نامه: تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی: تأثیر میانجی گری تعهدات عاطفی

مقاله بیس پایان نامه: تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی: تأثیر میانجی گری تعهدات عاطفی

The influence of organizational justice on job performance: The mediating effect of affective commitment2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − هشت =

0