مقاله بیس پایان نامه: به اشتراک گذاری ریسک عرضه در زنجیره ی تامین حلقه های بسته (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: به اشتراک گذاری ریسک عرضه در زنجیره ی تامین حلقه های بسته (۲۰۱۷)

Supply risk sharing in a closed-loop supply chain (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + دوازده =

0