مقاله بیس پایان نامه: بهبود عملکرد توابع اجرایی، خود تنظیم، و کیفیت زندگی توسط اصلاح شناختی در میان افراد معتاد و تحت درمان (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: بهبود عملکرد توابع اجرایی، خود تنظیم، و کیفیت زندگی توسط اصلاح شناختی در میان افراد معتاد و تحت درمان (۲۰۱۷)

Cognitive remediation improves executive functions, self-regulation and quality of life in residents of a substance use disorder therapeutic community (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × پنج =

0