مقاله بیس پایان نامه: بررسی ارتباط بین صلاحیت فناوری اطلاعات، ظرفیت نوآوری، و چابکی سازمانی (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: بررسی ارتباط بین صلاحیت فناوری اطلاعات، ظرفیت نوآوری، و چابکی سازمانی (۲۰۱۷)

Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0