مقاله بیس پایان نامه: ایجاد نگرش پیرامون انگیزه های لازم برای پست های سلفی: مدیریت احساسات و عزت نفس

مقاله بیس پایان نامه: ایجاد نگرش پیرامون انگیزه های لازم برای پست های سلفی: مدیریت احساسات و عزت نفس

Insight into the motivation of selfie postings: impression management and self esteem2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 2 =

0