مقاله بیس پایان نامه: ایجاد سازمان های پابک از طریق فناوری اطلاعات: تاثیر ادراکات فناوری اطلاعات داخلی بر کیفیت خدمات IT و چابکی فناوری اطلاعات (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: ایجاد سازمان های پابک از طریق فناوری اطلاعات: تاثیر ادراکات فناوری اطلاعات داخلی بر کیفیت خدمات IT و چابکی فناوری اطلاعات (۲۰۱۶)

Creating agile organizations through IT: The influence of internal IT service perceptions on IT service quality and IT agility (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − دو =

0