مقاله بیس پایان نامه: انطباق پذیری: رویکرد احتمالی و تصادفی مبتنی بر شواهد برای میانجیگری درگیری ها

مقاله بیس پایان نامه: انطباق پذیری: رویکرد احتمالی و تصادفی مبتنی بر شواهد برای میانجیگری درگیری ها

Adaptive mediation: an evidence-based contingency approach to mediating conflict2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 − 3 =

0