مقاله بیس پایان نامه: اشتیاق و رغبت نسبت به مد: تأثیر نفوذ اجتماعی، غرور، و عریان گرایی بر رفتار مصرف کننده

مقاله بیس پایان نامه: اشتیاق و رغبت نسبت به مد: تأثیر نفوذ اجتماعی، غرور، و عریان گرایی بر رفتار مصرف کننده

A passion for fashion: The impact of social influence, vanity and exhibitionism on consumer behavior2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × پنج =

0