مقاله بیس پایان نامه: اشاره به برداشت های فردی: کاربرد تئوری واحد و یکپارچه ی پذیرش و استفاده از تکنولوژی برای مدل سازی اطلاعات ساختمان

مقاله بیس پایان نامه: اشاره به برداشت های فردی: کاربرد تئوری واحد و یکپارچه ی پذیرش و استفاده از تکنولوژی برای مدل سازی اطلاعات ساختمان

Addressing individual perceptions: An application of the unified theory of acceptance and use of technology to building information modeling2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 − 14 =

0