مقاله بیس پایان نامه: استراتژی های خود رهبری و عملکرد فروش: ادغام مهارت های فروش و رفتار فروش سازگار به عنوان لینک ها و ارتباطات گمشده

مقاله بیس پایان نامه: استراتژی های خود رهبری و عملکرد فروش: ادغام مهارت های فروش و رفتار فروش سازگار به عنوان لینک ها و ارتباطات گمشده

Thought self-leadership strategies and sales performance: Integrating selling skills and adaptive selling behavior as missing links2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − پنج =

0