مقاله بیس پایان نامه: ارزیابی چابکی در زنجیره های عرضه: مطالعه موردی یک سازمان تولیدی در هند (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: ارزیابی چابکی در زنجیره های عرضه: مطالعه موردی یک سازمان تولیدی در هند (۲۰۱۷)

Evaluation of agility in supply chains: a case study of an Indian manufacturing organization (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × 3 =

0