مقاله بیس پایان نامه: ارتباط سبک های مختلف حل مسائل مربوط به مدیریت رهبران با تمرکز بر TQM : مطالعه تجربی (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: ارتباط سبک های مختلف حل مسائل مربوط به مدیریت رهبران با تمرکز بر TQM : مطالعه تجربی (۲۰۱۶)

Relating management problem-solving styles of leaders to TQM focus: an empirical study (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 1 =

0