مقاله بیس پایان نامه: ادعای پذیرش مصرف کننده نسبت به یک پاسخ سریع (QR) برای سیستم ردیابی مواد غذایی: کاربرد مدل پذیرش فناوری توسعه یافته (TAM)

مقاله بیس پایان نامه: ادعای پذیرش مصرف کننده نسبت به یک پاسخ سریع (QR) برای سیستم ردیابی مواد غذایی: کاربرد مدل پذیرش فناوری توسعه یافته (TAM)

Consumer acceptance of a quick response (QR) code for the food traceability system: Application of an extended technology acceptance model (TAM) 2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − شش =

0