مقاله بیس پایان نامه: ادراک معلمان از رفاه و فرسودگی شغلی پژوهشی در رابطه با تایید شاخص عدالت سازمانی توسط هوی و تارتر

مقاله بیس پایان نامه: ادراک معلمان از رفاه و فرسودگی شغلی پژوهشی در رابطه با تایید شاخص عدالت سازمانی توسط هوی و تارتر

Teachers’ perceptions of fairness, well-being and burnout A contribution to the validation of the Organizational Justice Index by Hoy and Tarter (2016

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 − 4 =

0