مقاله بیس پایان نامه: احساس تبعیض علیه مهاجران در محل کار: تاثیر ارزش های شخصی و عدالت سازمانی

مقاله بیس پایان نامه: احساس تبعیض علیه مهاجران در محل کار: تاثیر ارزش های شخصی و عدالت سازمانی

Perceived discrimination against immigrants in the workplace: Influence of personal values and organizational justice2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + پنج =

0