مقاله بیس پایان نامه: اثر موسيقی درماني بر ميزان اضطراب، بارداري، و تحريک تخمک گذاري در زنان آزمايشي: آزمايش های تصادفی کنترل شده (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: اثر موسيقی درماني بر ميزان اضطراب، بارداري، و تحريک تخمک گذاري در زنان آزمايشي: آزمايش های تصادفی کنترل شده (۲۰۱۷)

Effect of music therapy on the anxiety levels and pregnancy rate of women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer: A randomized controlled trial (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × چهار =

0