مقاله بیس پایان نامه: آیا افشای مالی تاثیری بر ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری دارد؟

مقاله بیس پایان نامه: آیا افشای مالی تاثیری بر ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری دارد؟

Does financial disclosure influence the value relevance of accounting information?(2013

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × سه =

0