مقاله بیس پایان نامه: آشکار سازی قسمت های تاریک سایت ها و شبکه های اجتماعی: پیامدهای شخصی و کاری مربوط به اعتیاد نسبت به سایت ها و شبکه های اجتماعی

مقاله بیس پایان نامه: آشکار سازی قسمت های تاریک سایت ها و شبکه های اجتماعی: پیامدهای شخصی و کاری مربوط به اعتیاد نسبت به سایت ها و شبکه های اجتماعی

Unveiling the dark side of social networking sites: Personal and work-related consequences of social networking site addiction (unknown)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + هفده =

0