مقاله بیس پایان نامه:پیچیدگی خدمات داخلی: توسعه و تایید مقیاس (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه:پیچیدگی خدمات داخلی: توسعه و تایید مقیاس (۲۰۱۶)

Complexity of internal services: Scale development and validation (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − 9 =

0