مقاله بیس پایان نامه:پزشکی تاثیر شروع استفاده از تجویز نسخه‌ی الکترونیک بر روی ادراک کارکنان از ایمنی بیمار و فرهنگ سازمانی

مقاله بیس پایان نامه:پزشکی تاثیر شروع استفاده از تجویز نسخه‌ی الکترونیک بر روی ادراک کارکنان از ایمنی بیمار و فرهنگ سازمانی

Impact of the introduction of electronic prescribing on staff perceptions of patient safety and

organizational culture (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + هشت =

0