مقاله بیس پایان نامه:در نظر گرفتن رسانه های اجتماعی به عنوان مکمل مصرف: رابطه ی بین توانمند سازی مصرف کننده و تعاملات اجتماعی در زمینه های تجربی و آموزنده

مقاله بیس پایان نامه:در نظر گرفتن رسانه های اجتماعی به عنوان مکمل مصرف: رابطه ی بین توانمند سازی مصرف کننده و تعاملات اجتماعی در زمینه های تجربی و آموزنده

Social media as complementary consumption: the relationship between consumer empowerment and social interactions in experimental and informative contexts2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × دو =

0