مقاله بیس پایان نامه:تأثیر کار عاطفی بر ادراک و تعهد تعادل کار و زندگی کارکنان: مطالعات صورت گرفته پیرامون صنعت مهمان نوازی (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه:تأثیر کار عاطفی بر ادراک و تعهد تعادل کار و زندگی کارکنان: مطالعات صورت گرفته پیرامون صنعت مهمان نوازی (۲۰۱۷)

The impact of emotional labor on employees’ work-life balance perception and commitment: A study in the hospitality industry (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 − شش =

0