مقاله بیس پایان نامه:ارتباط بین عملکرد اجرایی و میزان نتیجه ی درمان در جامعه ی درمانی افراد وابسته به کوکائین (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه:ارتباط بین عملکرد اجرایی و میزان نتیجه ی درمان در جامعه ی درمانی افراد وابسته به کوکائین (۲۰۱۷)

Association between executive function and outcome measure of treatment in therapeutic community among cocaine dependent individuals (2017)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده + دو =

0