مطالعه ای در زمینه مکانیزم اعتماد تیم مجازی و استراتژی های ایجاد آن

A Study on Virtual Team Trust Mechanism and Its Construction Strategies (2018)

مطالعه ای در زمینه مکانیزم اعتماد تیم مجازی و استراتژی های ایجاد آن

– توضیحات: ۵ صفحه انگلیسی، ۸ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

اعتماد یکی از عوامل مهم موفقیت (CFS)  در تیمهای مجازی می باشد و تیم مجازی موفق  به حمایت از ایجاد اعتماد و حفظ آن نیازمند است. بر اساس نظریه اقدام مستدل (TRA) مدل مفهومی و ضمنی اعتماد , بصورت منظم مورد تحلیل قرار گرفته شده است و مکانیزم ایجاد  اعتماد در تیم مجازی با ترکیب ویژگی های آن و  رابطه اش با ارتباط , همکاری و کارایی تیمی مورد بحث قرار گرفته شده است. دو ویژگی الزامی اعتماد در تیم مجازی مورد اشاره قرار گرفته شد که عبارتند از اعتماد سریع و اعتماد مبتنی بر شناخت. در تیمهای مجازی اعتماد را می توان سریعا توسعه داد ولی دارای شکنندگی بالایی می باشد. در بافت مجازی , عنصر شناخت مهمتر از عنصر عاطفی اعتماد می باشد. در آخر چندین اصل مدیریتی و استراتژی خاص برای ایجاد اعتماد و حفظ آن درتیمهای مجازی ارائه شده است.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۷۰۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + 16 =

0