مشارکت، حسابداری و یادگیری اینکه چگونگی یک چشم انداز جدید را اجرا کنیم.

Participation, accounting and learning how to implement a new vision (2015)

مشارکت، حسابداری و یادگیری اینکه چگونگی یک چشم انداز جدید را اجرا کنیم.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × 4 =

0