مدل سازی معادلات ساختاری در ایجاد دانش پروژه سی سیگما DMAIC و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی

Structural equation modelling on knowledge creation Si Sigma DMAIC project and its impact on organizational performance (2015)

مدل سازی معادلات ساختاری در ایجاد دانش پروژه سی سیگما DMAIC و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × سه =

0