مدل اعتماد تیم های مجازی

The Trust Model of Virtual Team: Organizing Method Bases on the Agent Relation Network (2019)

مدل اعتماد تیم های مجازی

– توضیحات: ۵ صفحه انگلیسی، ۱۲ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

تیم مجازی با تیمهای سنتی متفاوت می باشد و بر محدوده های فرامکانی,زمانی و سازمانی تاکید دارد که باعث شده بحث اعتماد به چالش مهمی برای پیشبرد اهداف و موفقیت تیم تبدیل شود. برپایی یک  سیستم اعتماد در تیمهای مجازی  برای محققین امر دشواری بوده است. پس از تحلیل منظم مدل مفهومی و معنای درونی اعتماد , مقاله جاری , یک مدل اعتماد را پیشنهاد داده که بر مبنای تشخیص تیم مجازی و معرفی مدل شبکه عاملی می باشد تا بتوان مدل اعتمادی بین افراد بوجود آورد. توصیف کمی در زمینه روابط اعتماد در میان عوامل نیز ارائه شده است.

کلیدواژگان : تیم مجازی , سیستم اعتماد , سیستم چندعاملی باز , مدل شبکه رابطه عاملی .

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۰۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شش + شش =

0