مجموعه سوالات احکام ومعارف اسلامی

مجموعه سوالات
احکام ومعارف اسلامی

( ۴۹صفحه) PDF

کدام مورد از نتايج مستقیم ايمان به معاد نیست؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(احساس شکست ناپذيري در انسان پديد مي آيد
۲(اخلاق پشتوانه محکمي پیدا مي کند
۳(اخلاق از فطرت انساني نشأت مي گیرد
۴(پايداري در برابر سختي ها در انسان تقويت مي شود
۲ کدام مورد از ويژگي هاي نظام اخلاقي اسلام نیست ؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(توجه به باطن بیش از توجه به ظاهر و کیفیت عمل
۲(جنبه همگاني تعالیم در اسلام
۳(وسعت دامنه ي آموزش هاي اخلاقي در اسلام
۴(هماهنگي در پرورش فضائل
۳ بر طبق بیان پیامبر اسلام دو صفت مذموم است که هرگز در مسلمان جمع نمي شوند؟ ) – e-estekhdam.com )
۱(کبر و حسد ۲(بخل و بدخويي ۳(شرك و نفاق ۴(تهمت و غیبت

………………………………………….

…………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

3 × 2 =

0