مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

 

۱ـ۲ـ پیشینه تحقیق    .. ۵

۲ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک    . ۱۱

۲ـ۱-تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۱- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………۱۲

۲ـ۱ـ۲ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری  اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲ـ۱ـ۳ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی:      . ۱۶

۲ـ۲ـ بخش دوم :  تاریخچه تجارت الکترونیک    . ۲۵

۲ـ۲ــ۱ـ تاریخچه پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك:……………………………………. . ۲۵

۲ـ۲ــ۲ مستحدثه بودن تجارت الكترونیكی  ……………………………………. . ۲۶

۲ـ۲ــ۳ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران……………………………………………………………………..۲۸

۲ـ۲ــ۴ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی……………………………………………..۳۰

۲-۲-۵- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………..۳۱

۲-۳-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..۳۳

۲-۳-۱- قرآن کریم   …………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۳-۲-قانون………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲ـ۳ـ۳ ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………۳۵

…..

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده − پنج =

0