مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي تاريخ تشيع در گيلان و ديلمان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تاريخ تشيع در گيلان و ديلمان

۱-۱-۷- معرفی و بررسی منابع ۴

۱-۱-۷-۱- تواریخ عمومی ۵

۱-۱-۷-۱-۱- تاریخ الامم والملوک (تاریخ طبری) ۵

۱-۱-۷-۱-۲- مروج الذهب ۵

۱-۱-۷-۱-۳- تجارب الامم ۶

۱-۱-۷-۱-۴- الکامل فی التاریخ ۶

۱-۱-۷-۲- فتوح نگاری ۶

۱-۱-۷-۳- تاریخ نگاری زیدیان ۷

۱-۱-۷-۳-۱- کتاب المصابیح من اخبار المصطفی والمرتضی والائمه من ولدهما الطاهرین ۷

۱-۱-۷-۳-۲- الافاده فی التاریخ الائمه الساده ۷

۱-۱-۷-۳-۳- الحدائق الوردیه فی مناقب الائمه الزیدیه ۸

۱-۱-۷-۳-۴- مآثرالابرار فی تفصیل مجملات جواهر الاخبار (اللواحق الندیه بالحدائق الوردیه) ۸

۱-۱-۷-۴- تواریخ محلی؛ ۹

۱-۱-۷-۴-۱- تاریخ طبرستان ۹

۱-۱-۷-۴-۲- تاریخ گیلان ودیلمستان ۹

۱-۱-۷-۴-۳- تاریخ طبرستان ورویان ومازندران ۱۰

۱-۱-۷-۵- کتابهای جغرافیا ۱۰

۱-۱-۷-۵-۱- کتاب احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ۱۰

۱-۱-۷-۵-۲- معجم البلدان ۱۱

۱-۱-۷-۵-۳- آثار البلاد و اخبار العباد ۱۱

۱-۱-۷-۵-۴- تقویم البلدان ۱۲

۱-۱-۷-۶- خراج‌نگاری‌ها ۱۲

۱-۱-۷-۷- رجال‌نگاری ۱۲

۱-۱-۷-۸- طبقات‌نگاری ۱۳

۱-۱-۷-۹- انتساب‌نگاری ۱۴

۱-۱-۷-۱۰- انساب‌نگاری ۱۴

۱-۱-۸- پیشینه تحقیق و پژوهشهای جدید؛ ۱۴

۱-۱-۸-۱- کتاب سادات متقدمه گیلان، تألیف محمد مهدوی لاهیجانی ۱۵

۱-۱-۸-۲- کتاب جنبش زیدیه در ایران، نوشته عبدالرفیع حقیقت ۱۵

۱-۱-۸-۳-کتاب علویان طبرستان، تألیف ابوالفتح حکیمیان ۱۶

۱-۱-۸-۴- تاریخ تشیع در ایران، نوشته رسول جعفریان ۱۶

۱-۱-۸-۵- تاریخ گیلان، نوشته افشین پرتو ۱۶

۱-۱-۸-۶- کتاب دیلمیان، تألیف سیدرضا فندرسکی ۱۶

۱-۱-۸-۷- تاریخ گیلان پس از اسلام، نوشته قربان فاخته ۱۷

۱-۲- مفاهیم اساسی تحقیق ۱۷

۱-۲-۱- مفهوم‌شناسی شیعه و تشیع ۱۷

۱-۲-۱-۱- واژه‌شناسی شیعه و تشیع ۱۷

۱-۲-۱-۲- فرقه‌های تشیع ۱۹

۱-۲-۱-۲-۱- اثناعشریه ۱۹

۱-۲-۱-۲-۲- زیدیه ۲۰

۱-۲-۱-۲-۳- اسماعیلیه ۲۱

۱-۲-۱-۳- جغرافیای تاریخی تشیع ۲۲

۱-۲-۲- قلمروشناسی گیل ودیلم ۲۴

۱-۲-۲-۱- جغرافیای تاریخی گیل ودیلم ۲۴

۱-۲-۲-۲- معرفی شهرها و نواحی و آبادیهای گیل ودیلم ۲۷

۱-۲-۲-۲-۱- لاهیجان ۲۷

۱-۲-۲-۲-۲- هوسم ۲۸

۱-۲-۲-۲-۳- رودبار ۲۹

۱-۲-۲-۲-۴- سلاوند ۲۹

۱-۲-۲-۲-۵- کوتم ۳۰

۱-۲-۲-۲-۶- فومن ۳۰

۱-۲-۳- واژه‌شناسی گیل ودیلم ۳۱

۱-۲-۳-۱- بررسی نژاد واصطلاح گیل ودیلم ۳۱

۱-۲-۳-۲- بررسی انتسابات گیلی ودیلمی ۳۳

۱-۲-۴- ویژگی‌های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی گیل ودیلم ۳۴

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده + چهارده =

0