مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر پوشش و حبه‌دار کردن بذر با مواد شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد بر جوانه‌زنی بذر چغندرقند

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر پوشش و حبه‌دار کردن بذر با مواد شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد بر جوانه‌زنی بذر چغندرقند

 

۱-۲-    گیاه­شناسی ۵

۱-۳-    فيزيولوژی توليد بذر چغندرقند ۶

۱-۴-    تقسيم بندي بذر چغندرقند ۷

۱-۴-۱-   بذرهاي چند جوانه ۷

۱-۴-۲-   بذرهاي تک جوانه ۸

۱-۵-    بذر و اهمیت آن در کشاورزی ۱۰

۱-۶    تعریف بذر. ۱۰

۱-۷-    تعریف جوانه‌زنی بذر ۱۱

۱-۸-    احتیاجات جوانه‌زنی و سبز شدن بذرها ۱۲

۱-۹-    بستر بذر الگو ۱۲

۱-۱۰- كاشت بذر ۱۳

۱-۱۱- بهبود کارایی بذر ۱۳

۱-۱۱-۱-  حبه‌دار کردن (Seed Pelleting) 15

۱-۱۱-۲- پوشش­دار کردن (Seed Coating) 16

۱-۱۱-۳- پوشش نازک بذر (Film Coating) 18

۱-۱۱-۴- ريزوباکتري­های محرک رشد گياه ۱۸

۱-۱۲- اثرات باکتری ۱۹

۱-۱۲-۱- افزایش رشد گیاه ۱۹

۱-۱۲-۲- توان توليد سيدروفور ۱۹

۱-۱۲-۳- افزایش جوانه‌زنی بذور ۲۰

۱-۱۲-۴- توليد فيتوهورمون­ها ۲۰

۱-۱۳- اثر پوشش­دار کردن بذر با باکتری ۲۱

۱-۱۴- اثر پوشش­دار کردن بذر با مواد شیمیایی ۲۳

۱-۱۵- اثر حبه­دار کردن بذر با مواد شیمیایی ۲۵

۱-۱۶- اثر حبه‌دار کردن بذر با باکتری ۲۶

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

10 + بیست =

0