مالیه خرد و بانکداری همراه برای پایین هرم

Microfinance and mobile banking for the bottom of the pyramid (2013)

مالیه خرد و بانکداری همراه برای پایین هرم

توضیحات: ۱۲ صفحه انگلیسی، ۱۲ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

هدف: هدف این مقاله بیان ویژگی های ضروری پلتفرم بانکداری همراه مالی خرد از طریق استفاده از عوامل است.

طراحی/متدولوژی/رویکرد: این یک مقاله مفهومی است نه عملی

یافته ها: محققان به اهمیت ویژگی هایی پرداخته اند که چه چیز در میان اپراتور شبکه همراه و سازمان های مالیه خرد می تواند موجب شراکت موفقیت آمیز شود و باید بر چه برنامه های کاربردی همراهی تاکید شود

محدودیت های اجتماعی- حدود ۲ میلیارد کاربر تلفن همراه وجود دارند که می توانند از خدمات فناوری و مالیه خرد همراه استفاده کنند. این نوع از شراکت آغاز می شود تا بتوان به قشر های ضعیف تر نیز رسید

اصالت/ارزش: این مقاله راهکاری توصیفی و تجویزی در خصوص این دارند که عوامل و فناوری چگونه می توانند به افراد ضعیف کمک کنند تا پلتفرم های بانکداری همراه را استفاده کنند

کلید واژه ها: مالیه خرد، بانکداری، بانکداری همراه، پایین هرم، مشارکت

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۹۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + بیست =

0