لایه شناسی زیستی و لایه شناسی رویداد در ایران در دوره پرمیان-تریاسیک (PTB): مفاهیمی در زمینه علل بحران حیاتی PTB

Biostratigraphy and event stratigraphy in Iran around the Permian–Triassic Boundary (PTB): Implications for the causes of the PTB biotic crisis (2018)

لایه شناسی زیستی و لایه شناسی رویداد در ایران در دوره پرمیان-تریاسیک (PTB): مفاهیمی در زمینه علل بحران حیاتی PTB

– توضیحات: ۲۲ صفحه انگلیسی، ۲۱ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

رویدادهای لایه ای و توالی  کندونت (conodont)  در دوره پرمیان-تریاسیک (PTB) با جزئیات دقیق در رسوبات باز دریایی ایران  (آباده و شهرضا در مرکر ایران, جلفا و زال در شمال غربی ایران) بررسی شد. این بررسی, ساختار غشایی کندونت خیلی دقیقی از منطقه کلارکینا ندسا تا منطقه ایسارسیسللا ایسارسیسا حاصل داشته است. محل و داده های زمانی همه رویدادهای مهم بطور دقیق در این ساختار تعیین شده و طول عمر این مناطق بوسیله همبستگی عرضی(متقاطع) با رسوب دریاچه اقلیمی محاسبه شده است که نشان دهنده سیکل مسلم میلاکویچ می باشد. مدت زمانهای کوتاه غیرمعمول همه نواحی کندونت در بازه زمانی از  سی ندسا تا هینددوس پاروس نشان می دهد, فشار اکولوژیکی بالا و مقاومی در این دوره وجود داشته است. بیشتر نواحی کندونت را می توان بطور دقیق با چین جنوبی همبسته کرد. در بازه زمانی سی هوشکی تا اچ پاروس, حتی با قطب شمال هم ایجاد همبستگی ممکن می باشد.

در سه بازه لایه ای نازک, فونا(جانورگان)ی کندونت آب گرم چانگسینگیان از سی سابکاریناتا, با فونی آب سرد و اچ تیپیکالیس کوچک, مریلینای نادر, و کلارکینای آب سرد جایگزین شده که دارای دندانه های فاصله دار خیلی عریض می باشند. افق فونای آب سرد بالا, منطقه سی ژانگی پائینتر را تشکیل داده و بوسیله تشخیص مناطق مغناطیسی وارون کوتاه زیر مناطق نرمال بالایی و طولانی پرمیان-پائینی تریاسیک,   بطور دقیق با بسترهای قاره ای قابل همبستگی می باشد. در ایران و ترانسکاوکاسیا, این منطقه وارون کوتاه, مرکب از منطق بالایی سی چانگینگنسیر سی دفلکتا و بخش غالب سی ژانگی می باشد. سطح بالایی ۵۰ سانتیمتر پائینتر از سطح بالایی سنگ آهک پاراتیرولیت(s.s.) در دراشام ۲ بخش می باشد, که در آغاز ربع بالایی ناحیه سی ژانگی قرار دارد. در باسین (آبگیر)آلمانی , این بازه پالائمومغناطیسی, تشکیل دهنده بخش پائینی و اصلی, تشکیل فلودای بالایی می باشد. در سکوی روسی, تشکیل ندوبروا, به این دوره مغناطیسی وارون کوتاه تعلق دارد. در بخش بالایی آن, شاهد ریزش mafic tuffs از رویداد تله سیبری می باشیم که از حدود ۳۰۰۰ کیلومتر دورتر از مرکز فوران  در آبگیر تونگسکای سیبری ریشه می گیرد. در باسین (آبگیر) آلمانی و در ایران, این افق, حاوی میکروفائرول آتشفشانی می باشد. پس, همبستگی مستقیم بین مهاجرت فونای آب سرد به حوزه گرمسیری و بازی قوی و استثنایی فعالیت انفجاری در دوره آتشفشانی تله سیبری ایجاد کرد. این تغییرات جانوری (faunal), مشابه با تغییرات یافت شده در مبدا boundary clay می باشند که پیشنهاد می کند, رویداد سرد شدن کوتاه در این افق نیز ناشی از شرایط آتشفشانی وسیع می باشد. تاثیر اضافی با اثر سنگهای آسمانی  را نیز نمی توان رد کرد.

یکی از موارد مهم خاص این واقعیت است که در بخشهای بررسی شده از ایران, PTB یا در رسوبات قرمز قرار دارد یا در رسوبات خاکستری روشن(مانند آباده), که حاوی نشانه های فونای استراکودی با آبهای پائینی اکسیژنی شده به میزان بالا, می باشد. پس, کمبود اکسیژن را نمی توان دلیل رویداد انقراض PTB در این منطقه دانست, اگر چه کمبود اکسیژن بصورت محلی یا منطقه ای در جاهای دیگر به رویداد انقراض نسبت داده شده است.

کلیدواژگان: لایه شناسی زیستی, لایه شناسی رویداد, محدوده (دوره) پرمیان-تریاسیک, محدود پیمیان تریاسیک (PTB), تغییرات اقلیمی, مهاجرت(کوچ) کندونت آب سرد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۸۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × یک =

0