فسیر آزمون MMPI-2:

تفسیر آزمون MMPI-2:

مراجع خانمی ۳۵ ساله و متاهل می باشد. مراجع در تاریخ ؟؟؟ با حضور روان شناس بالینی در بخش روان ویزیت شد. پس از اخذ شرح حال و مصاحبه بالینی، اهداف ارزیابی تشریح، و با موافقت بیمار، آزمون MMPI-2 اجرا گردید. نتایج یافته های آزمون به شرح زیر است:

مدت زمان اجرای آزمون MMPI-2 در حدود ؟؟؟ طول کشید که طبیعی می­باشد.

تفسیر مقیاس­هاس روایی:

در کل به نظر می­رسد که نیمرخ بدست آمده از این فرد معتبر می­باشد. پاسخهای تصادفی وجود ندارد و نمره T  بالاتر از ۱۰۰ نیست. فرد از یک الگوی پاسخدهی درست یا غلط به همه ماده ها نیز استفاده نکرده است. از میان شاخص های روایی نمره F scale برابر با ۸۵ است، که این میزان نشان دهنده تمایل بیمار به اغراق در مشکلات، تمارض یا بزرگ نمایی، آشفته تر نشان دادن وضعیت روانی خود و به طور کلی faking bad است. (نکته قابل توجه اینست که بعد از افراشتگی این شاخص، بالطبع clinical scales به ویژه مقیاس ۸ بالا خواهد رفت که باید این مقیاس را با احتیاط تفسیر کرد)؛ با توجه به تمایل بیمار به همکاری از آنجاییکه در نمرات پایین L & K مشهود است به نظر می­رسد در ارزشیابی احتمال نامعتبر بودن نیمرخ بایستی احتیاط کنیم، زیرا نمره F scale برابر با ۸۵ ممکن است نشاندهنده فریادی برای کمک نیز باشد، در واقع، اگر نمره ها منعکس کننده آسیب باشند مراجع احتمالاً فردی گمگشته، بی­قرار، دمدمی و ناخشنود است. چنین افرادی ممکن است بی­ثبات، خودشیفته، دارای شخصیت نمایشی بوده و یا برای خود دلسوزی کنند. آنان همچنین ممکن است از مشکلات خود برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران و جلب توجه آنان استفاده کنند. آزمودنی در مقیاس F(p) نمره متوسط دارد یعنی قصد تمارض ندارد و ….

تفسیر مقیاس¬هاس بالینی:
code types برافراشته به ترتیب در کد های ۲, ۸, ۷, ۳ & 1 می باشد، همچنین، شاخص های ۶ و ۴ نیز برافراشتگی دارند هرچند نسبت به کدهای دیگر برافراشتگی کمتری دارند ولی این میزان برافراشتگی دارای ارزش تفسیری می¬باشد.

…….

ویژگی­های شخصیتی:

ویژگی­های شخصیتی افراد دارای کد تایپ ۲۸/۸۲ شامل زود رنجی، وابستگی، عدم جرات و تحریک پذیری است. این افراد اغلب احساس گناه و خود تنبیهی می­کنند. به گونه توجیه پذیری می­ترسند که کنترل هیجانهایشان را از دست بدهند. یک…….

گزارش نهایی:

کدگذاری ولش: ۲**۸*۳۱۶F”۰ʼ۴+۵K/L9

در کل به نظر می­رسد که نیمرخ بدست آمده از این فرد معتبر می­باشد. از میان شاخص های روایی نمره F scale برابر با ۸۵ است، که……………

پیشنهادات و کاربردهای درمانی:

برافراشتگی مقیاس ۲ احتمال خودکشی را افزایش می­دهد، این امر بویژه هنگامی صادق است که برافراشتگی­ها زیاد و یا خیلی زیاد بوده و برافراشتگی­ها…….

۱۲۰۱۶ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده − یک =

0