فرسودگی شغلی

متغیرها: فرسودگی شغلی

توضیحات: ۱۵ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

– فرسودگی شغلی

– مفهوم فرسودگی شغلی:

فرسودگی شغلی اصطلاحي است که گاهي به جاي آن از معادل هايي چون تنيدگي، تحليل رفتگي، بي رمقي، ازتوان افتادگي، زدگي از کار، خستگي مفرط، تهي شدگي و فرسايش رواني مي توان استفاده کرد. بين روانشناسان بر سر تعريف فرسودگی شغلی اتفاق نظر وجود ندارد.گروهي فرسودگی شغلی را با استرس شغلي يکي مي دانند.

“پاينس و ارونسون[۱]” در سال ۱۹۸۱ فرسودگی شغلی را از عمده ترين پيامدهاي اجتناب ناپذير استرس شغلي مي دانند که تا زماني که استرس از ميان برداشته نشود، هم چنان ادامه خواهد يافت. نتيجه فرسودگی شغلی از دست رفتن انگيزه، اشتياق، انرژي و کاهش عملکرد در زندگي است. فرسودگی شغلی تنها خستگي و فشار ناشي از کار نيست که بعد از کار مداوم به وجود آيد بلکه به سبک زندگي فرد و ساعات خارج از کار او نيز سرايت مي کنند.

فرسودگی شغلی براي اولين بار توسط ” فرويدنبرگر” در دهه ۱۹۷۰، زماني که وي علايم خستگي را در کارکنان خود مشاهده کرد، تعريف شد. او اين پديده را سندرم تحليل قواي جسمي رواني ناميد که در افراد شاغل در حرفه هاي کمک رساني که افراد زمان زيادي از ساعت هاي کاري را در ارتباط نزديک با ساير مردم مي گذرانند، به وجود مي آيد. بنابراين مي توان گفت فرسودگی شغلی ، حالتي از خستگي جسمي، هيجاني و ذهني است که به دليل فشار مداوم و مکرر هيجاني ناشي از برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود مي آيد  (رضائیان، ۱۳۸۳).

………………………

– نظریه های مرتبط با فرسودگی شغلی

ماسلاچ و همکاران (۲۰۱۶) فرسودگی شغلی را دارای سه مولفه اصلی می داند:

خستگی عاطفی: عامل اصلی فرسودگی است و آشکارترین درجه نشانه های فرسودگی می باشد. این بعد از فرسودگی شغلی دلالت بر پاسخ اساسی به استرس است. در حقیقت خستگی عاطفی یک بعد مورد نیاز برای تعریف فرسودگی شغلی است و بدون آن مفهوم فرسودگی ناقص است. به بیان دقیق، خستگی عاطفی موجب می شود تا کارگران به لحاظ هیجانی و شناختی از کارشان فاصله بگیرند و احتمالا این راهی برای مقابله با فشارهای کاری است. خستگی عاطفی در واقع وجود احساساتی است که در آن شخص نیروهای هیجانی خود را از دست داده است و قادر به برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست (ماسلاچ، ۲۰۱۶).

………….

– عوامل بروز فرسودگي شغلي

عامل اصلي فرسودگي شغلي تحمل فشار رواني ناشي از کار به مدت طولاني و کار زياد است. اما متغيرهاي ديگري نيز در پيدايش اين عارضه نقش دارند. عامل اصلي فرسودگي شغلي تحمل فشار رواني ناشي از کار به مدت طولاني و کار زياد است که به تدريج منجر به تخليه انرژي رواني فرد شده و زمينه براي ابتلا به فرسودگي شغلي را فراهم مي کند. به طور کلي عواملي که موجب فشار رواني مي شوند به سه دسته عوامل فردي، عوامل سازماني و عوامل محيطي تقسيم مي شوند. عدم آمادگي براي احراز شغل، متغيرهاي جمعيت شناختي و ويژگي هاي شخصيتي افراد به عنوان عوامل درون فردي در فرسودگي شغلي شناخته شده است.

………………

– انگیزش کارکنان و فرسودگی شغلی

منابع انسانی یا به عبارت بهتر سرمایه های انسانی از مهمترین عوامل تولید در یک سازمان به شمار میرود .

مهارت روابط انسانی بالاترین اهمیت را در سازمان ها دارد. مدیران با بهره گیری از این مهارت و با استفاده از دانش و سایر منابع سازمانی قادر به انگیزش کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی خواهند بود . بنابر این پرسش مطرح شده آن است که عوامل موثر بر انگیزش کارکنان کدام است؟

در علوم اجتماعی بر خلاف علوم تجربی نمی توان تاثیر یک متغیر را با ثابت نگه داشتن سایر متغیر ها بر پدیدهای بررسی کرد. بنابراین برای بررسی عوامل موثر بر انگیزه کارکنان نیز میتوان به یک یا چند عامل اشاره کرد و لازم است تا در یک بررسی کلی از تمامی جهات مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. انگیزش در لغت به معنای انگیختن ،تحریک و ترغیب کردن و انگیزه به معنای آنچه که کسی را به کاری بر انگیزد میباشد ، پس انگیزش را میتوان نیروی پیش برنده به شمار آورد. برای ایجاد انگیزش،لازم است که نیازها شناسایی و در جهت آنها تلاش شود. (براتی، ۱۳۸۷).

……………………..

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + یازده =

0