عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : حسابداری مدیریتی برای مدیریت ایمنی. مورد یک شرکت ساخت و ساز اسپانیایی

Managerial accounting for safety management. The case of a Spanish construction company (2015)

عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : حسابداری مدیریتی برای مدیریت ایمنی. مورد یک شرکت ساخت و ساز اسپانیایی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 2 =

0