عنوان مقاله بیس : نمایندگی های حسابداری توسعه و کاهش صنعتی: برخی شواهد از کشتی سازی ویکرز ، ۱۹۱۰-۱۹۲۴

Accounting representation of industrial expansion and decline: Some evidence from practice at Vickers Shipbuilding, 1910–۲۴ (۲۰۱۵)

عنوان مقاله بیس : نمایندگی های حسابداری توسعه و کاهش صنعتی: برخی شواهد از کشتی سازی ویکرز ، ۱۹۱۰-۱۹۲۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × چهار =

0