عنوان مقاله بیس : نقش بخش های عمومی و استانی در بهبود و اجرای کنترل های حسابداری، مالی و مدیریت در انگلستان ۱۲۱۵-۱۴۴۴

The role of the general and provincial chapters in improving and enforcing accounting, financial and management controls in Benedictine monasteries in England 1215-1444 (2015)

عنوان مقاله بیس : نقش بخش های عمومی و استانی در بهبود و اجرای کنترل های حسابداری، مالی و مدیریت در انگلستان ۱۲۱۵-۱۴۴۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 + نه =

0