عنوان مقاله بیس :عوامل سازمانی و اثر انگیزشی مشتریان روی عملکرد شرکتهای بیمه

Organizational factors and customers’ motivation effect on insurance companies’ performance (2015)

عنوان مقاله بیس :عوامل سازمانی و اثر انگیزشی مشتریان روی عملکرد شرکتهای بیمه

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 − 2 =

0