عنوان مقاله بیس حسابداری : حسابداری مدیریت، مهندسی و مدیریت رشد شرکت: کلارک چپمن، ۱۸۶۴-۱۹۱۴

Management accounting, engineering and the management of company growth: Clarke Chapman, 1864–۱۹۱۴ (۲۰۱۵)

عنوان مقاله بیس حسابداری : حسابداری مدیریت، مهندسی و مدیریت رشد شرکت: کلارک چپمن، ۱۸۶۴-۱۹۱۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × چهار =

0