عنوان مقاله بیس : بیمه بیکاری نیروی کار و مدیریت سود

Labor unemployment insurance and earnings management (2015)

عنوان مقاله بیس : بیمه بیکاری نیروی کار و مدیریت سود

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + بیست =

0