عزت نفس رابطه بین قدردانی جهت دار و بهزیستی را میانجیگری می کند.

Self-esteem mediates the relationship between dispositional gratitude and well-being (2015)

عزت نفس رابطه بین قدردانی جهت دار و بهزیستی را میانجیگری می کند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − پانزده =

0