طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه راننـدگي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي 

آموزشـگاه راننـدگي

(۱۱ صفحه) ورد

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : آموزشگاه رانندگي

 

ظرفيت طرح : ۱۶۰۰ نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبيل آموزشي )

 

محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: ۵/۹۲۰ ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: ۵/۱۰ ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: ۸۲۰ ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: چـهارده ماه

 

اشتغالزايي : سيزده نفر

 

مقدمــه :

 

افزايش جمعيت، رشد شهر نشيني و تمايل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بي رويه شهرها شده است و به تبع آن …………………………

…………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

14 + هجده =

0